Mimers årliga forskarkonferens

 

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 som i år arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt den samtida flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen i ljuset av de satsningar som nu görs på bland annat studieförbund och folkhögskolor i Norden.

Mimer