Mimers årliga forskarkonferens

 

Mimers årliga forskarkonferens arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet och Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

Forskare inbjuds att bidra med paper (5-­15 sidor). Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Inlägg med ett kortare PM (en A4­sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppet för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 3 oktober. 

Mer om konferensen - praktisk information og anmälingsformular>>>