Mimers forskarkonferens 2015

 
Mimer inbjuder till årets forskarkonferens den 3-4 november 2015 som arrangeras i samarbete med Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm och Runö folkhögskola. Konferensen, som äger rum på Runö Kursgård i Åkersberga utanför Stockholm, vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker.
Anmälan görs via Mimers hemsida där du också hittar mer information
Vid årets konferens uppmärksammas särskilt relationen mellan folkbildning, civilsamhälle och sociala rörelser – tre närliggande och delvis överlappande kunskapsområden. Vilka beröringspunkter finns mellan fälten? Hur ser förhållandet ut mellan berörda politikområden och mångfalden av verksamheter och sociala praktiker på dessa områden? Hur ser samhällets kunskapsbehov ut? Dessa frågor kommer att uppmärksammas av såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter under konferensen. Vår huvudtalare är Michele Micheletti, innehavare av Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet, som både har studerat och skrivit om civilsamhälle och medborgarskap, samt även utvecklar begrepp och teoriapparat kring fenomen som political consumerism och sustainable citizenship.