Mindre deltakelse i formell videreutdanning

Andelen som deltar i formell videreutdanning er den laveste på ti år. Det viser nye tall i rapporten "Livslang læring 2008–2017".

 
Livslang læring 2008–2017. Anna-Lena Keute og Kristin Mathilde Drahus Livslang læring 2008–2017. Anna-Lena Keute og Kristin Mathilde Drahus

Rapporten presenterer statistikk fra utvalgsundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren i perioden fra 2008 til 2017. Rapporten omhandler voksnes deltakelse i formell videreutdanning, ikke-formell opplæring og læringsmuligheter i det daglige arbeidet. Den er skrevet av SSB på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Kun åtte prosent av befolkningen deltok i formell videreutdanning i 2017, mot en deltakelse på elleve prosent i 2008. Utviklingen er spesielt negativ for de over 50 år.

Last ned rapporten (pdf)