Mindre konkurrens mellan folkbildare i Finland

 
Björn Wallén är rektor vid Lärkkulla stiftelses folkakademi. YLE/Helena Rosenblad Björn Wallén är rektor vid Lärkkulla stiftelses folkakademi.

Den regionala jämlikheten i den så kallade fria bildningen ska bli större. Det föreslår en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet som har tagit fram en ny finansieringsmodell.

Den fria bildningen dit folkhögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet hör, står inför stora utmaningar och ska spara 18,5 miljoner åren 2016 och 2017.

I början av år 2016 är det meningen att en ny finansieringsmodell ska tas i bruk.

Källa: YLE

Läs mer