Mindre satsningar på personalutbildning

 


Varannan 18–64-åring deltog i vuxenutbildning år 2012. Antalet deltagare och andelen av vuxenbefolkningen har i stort sett varit på samma nivå sedan år 2000, men antalet utbildningsdagar per person har minskat med nästan fyra dagar från år 2000 till år 2012.

Antalet utbildningsdagar har minskat framför allt på grund av att företagen satsar mindre är tidigare på personalutbildning. Under toppåret 2000 användes i medeltal 12,6 dagar per deltagare i vuxenutbildning, medan motsvarande siffra år 2012 var 8,9 dagar.

Uppgifterna framgår av Vuxenutbildningsundersökningen 2012, som är ett samprojekt mellan Statistikcentralen och undervisnings- och kulturministeriet samt en del av Europeiska unionens vuxenutbildningsundersökning. 

Läs mera >>>