Mindre stöd för vuxenstudier

Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2017 att maximitiden för vuxenutbildningsstödet förkortas från de nuvarande 19 månaderna till 15 månader.

 

Grunddelen för stödet kommer att minska med 15 procent. Riksdagen behandlar regeringsproportionen under hösten och ändringarna avses träda i kraft från och med nästa år.

Efterfrågan på vuxenutbildningsstödet har ökat betydligt under de senaste åren. Knappt 9000 vuxna fick stöd år 2010, men i fjol var det över 20 000. De flesta som fått stöd jobbar inom social- och hälsovården, handeln eller den offentliga sektorn. Majoriteten är kvinnor och hälften i åldern 30-40.

Läs mera

Regeringens förslag