Ministerielle ændringer på voksenuddannelsesområdet efter regeringsskifte – en tilføjelse

 
I sidste nyhedsbrev blev det ved en fejl ikke nævnt, atdet tidligere Integrationsministeriet er nedlagt og ressort områderne er overgået til andre ministerier. På det voksenpædagogiske område betyder det bl.a. at Sprogcentre der varetager undervisning af voksne udlændinge i dansk som andetsprog er flyttet til Ministeriet for børn og undervisning (det tidl. Undervisningsministerium).