Ministeritason näkemyksiä ohjauksesta, osaamisen kehittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta

 

Opetusministeri Bjørn Kalsø totesi, että Färsaarilla on edessään suuria koulutusalan haasteita, jotka edellyttävät ohjausalan ammattilaisilta uutta osaamista. Hän korosti, että on erittäin tärkeää käynnistää yhteinen ohjausalan koulutus, jossa koulutetaan eri sektoreilla toimivia ohjausalan ammattilaisia. Talouskriisin vuoksi ohjauskoulutukseen ei voida panostaa vielä tänä vuonna, mutta opetusminsteriön tavoitteena on käynnistää valmistelut syksyllä 2013. Myös elinkeinoministeri Johan Dahl painotti ohjauksen tärkeyttä. Hänen mukaansa työmarkkinaosapuolten ja ohjausalaan liittyvien ministeriöiden tulisi pikimmiten käynnistää tiivis, velvoittava yhteistyö liittyen ohjausalaan, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen järjestelmiin sekä ammattikouluttamattomien työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Molemmat ministerit kiittivät NVL:n ohjausverkostoa rakentavasta panoksesta Färsaarilla käytävään keskusteluun toimivasta ja tehokkaasta ohjauksesta.

Bjørn Kalsøn fäärinkielinen puhe: HTML
Johan Dahlin englanninkielinen puhe: HTML