Ministre udtaler sig om vejledning, kompetenceudvikling og livslang læring

 

Undervisningsminister Bjørn Kalsø påpegede, at det færøske samfund står overfor store udfordringer på uddannelsesområdet, som stiller øgede krav til vejledernes kompetencer. Han understregede, at der er et stort behov for at etablere en vejlederuddannelse for udøvende vejledere i alle sektorer. På grund af den økonomiske krise er det ikke muligt at prioritere en vejlederuddannelse i år, men undervisningministeriets mål er at gå i gang med dette arbejde i efteråret 2013. Erhvervsminister Johan Dahl understøttede også vigtigheden af vejledning, og han appelerede til, at arbejdsmarkedets parter og relevante ministerier indgår i et tæt og forpligtende samarbejde omkring vejledning, etablering af systemer for validering samt kompetenceudvikling af ufaglærde  i nærmeste fremtid. Begge ministre takkede NVLs vejledernetværk for deres konstruktive bidrag til diskussionen på Færøerne og at man får etableret et samarbejde om en god og effektiv vejledning.

Læs Bjørn Kalsøs tale på færøsk på Mmr.fo og Johan Dahls tale på engelsk på Vmr.fo.