Minkä alojen ammattikorkeakoulutusta Ruotsissa tarvitaan lähivuosina?

 
Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava viranomainen käsittelee syksyllä 2009 koulutuksenjärjestäjien anomuksia, jotka koskevat syksyllä 2010 ja keväällä 2011 alkavia koulutuksia. Ennen tätä hakukierrosta virasto on julkaissut eri alojen osaamistarpeita koskevan arvion. Arvio perustuu työnvälitysviranomaisten ja ammattijärjestöjen ennusteisiin ja arvioihin sekä muista ammattikoulutusmuodoista saatuihin kokemuksiin ja kartoituksiin. Osaamistarpeet on eritelty koulutusaloittain. 
Lisää (ruotsiksi): PDF