Minne vapaa sivistystyö on matkalla?

 
Askovin kansanopistossa pidetyssä tapaamisessa keskusteltiin Nordic-European Academyn (NEA) raportista "Da dannelsen gik ud". Osanottajat olivat yhtä mieltä pedagogisen diskurssin paradigmanmuutoksesta, mutta vapaan sivistystyön roolista ja mahdollisuuksista esitettiin erilaisia mielipiteitä. Keskustelun ydinkysymykseksi nousi, luopuuko vapaa sivistystyö perusarvoistaan alistumalla markkinalähtöiseen ajatteluun vai onko vallitseviin olosuhteisiin sopeutuminen päinvastoin tehokas selviytymisstrategia.
Tapaamisessa keskusteltiin myös muun muassa opitun tunnustamisen käsitteestä ja NVL:n suhteesta vapaan sivistystyön sektoriin. Agnete Nordentoftin mukaan opitun tunnustaminen ei korvaa koulutukseen osallistumista, mutta siitä voi olla paljon hyötyä etenkin matalasti koulutetuille ja niille, joilla ei ole todistusta osaamisestaan. NVL:n kansallinen koordinaattori painotti, että verkoston työ on monisektorista. Koulutussektorien välinen yhteistyö hyödyttää kansansivistystyötä, ja sillä puolestaan on paljon annettavaa muille sektoreille. Siksi vapaa sivistystyö on edustettuna NVL:n kaikissa verkostoissa ja työryhmissä.
Raportin voi ladata NEA:n kotisivulta www.nea-net.dk