Minskning av antalet studerande i komvux

 
Under hösten 2007 studerade 116 300 personer i kommunal vuxenutbildning. Det är en minskning med 21 procent sedan hösten 2006. Detta visar Skolverkets redovisade regeringsuppdrag om omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning.
Länk till Skolverkets sidor