Mitä tiedämme tulevaisuuden osaamisalueista?

 
Konferenssissa todettiin, että hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi tulevaisuudessa tarvitaan paljon yhteistyötä. Vain tiedon ja osaamisen kehittämisen avulla voimme taata, että demokratia, yhteiskunnallinen osallistuminen ja turvallisuus toteutuvat myös heterogeenisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Konferenssin avasi Pohjoismaisen ministerineuvoston NVL-johtoryhmän jäsen Anne Skomedal Norjan opetusministeriöstä. Sissel By Ingvaldsen Oppland Fylkeskommunesta esitteli uuden yhteistyömallin, jonka avulla aluehallinto pyrkii hyödyntämään entistä paremmin koulutus- ja osaamisalan toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Konferenssissa oli noin 45 osallistujaa.