Miten herätetään matalasti koulutettujen opiskelumotivaatio?

 
Aiheesta järjestettiin 27.9. suosittu teemapäivä kouluille, yrityksille ja organisaatioille. Tanskan opetusministeriön, oppilaitosten, työmarkkinajärjestöjen ym. tahojen edustajat pohtivat yhdessä, miten matalasti koulutetun väestönosan osaamista voitaisiin vahvistaa opiskelumotivaation luomisen kautta. Asiantuntijat korostivat muun muassa sitä, että matalasti koulutetuilla ihmisillä on ristiriitainen suhtautuminen koulutukseen. Niinpä on tärkeää, että koulutusta ei tuputeta vaan tuetaan ihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen päätöksentekoon.