Miten luomme parasta mahdollista osaamisen kehittämistä pohjoismaisille aikuisopettajille?

Minkälaista osaamista tarvitaan?

 

Useissa niin pohjoismaisissa kuin eurooppalaisissa tutkimuksissa on viitattu ”aikuisopettajan” erityiseen merkitykseen aikuiskoulutuksen laadun kannalta. Pohjoismaiden ministerineuvosto on NVL-verkoston ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman kautta useiden vuosien ajan tukenut erilaisia hankkeita, joilla pyritään kehittämään aikuisopettajien osaamista. Tämän konferenssin tarkoituksena on tämän työn jatkaminen pohjoismaisessa tapaamisessa, jossa osallistujat jakavat kokemuksiaan pohjoismaisista hankkeista ja verkostoista sekä niiden tuloksista ja keskustelevat niistä. Konferenssissa käsitellään Ministerineuvoston, NVL-verkoston ja Nordplus Aikuiskoulutuksen hankkeita ja verkostoja, ja sen aiheena on ”Aikuisten oppimisprosessien kanssa työskenteleville suunnattu osaamisen kehittäminen”.

Lisää aiheesta (pohjoismaisilla kielillä)