Mitkä tekijät vaikuttavat vaikeasti työllistyvien työttömien työllistymismahdollisuuksiin?

VIVEn tutkijat ovat laatineet kirjallisuuskatsaukseen selvittääkseen, onko olemassa tiettyjä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä niiden työttömien osalta, jotka ovat vajaakuntoisuuden tai muiden ongelmien vuoksi vaikeasti työllistyviä.

 

Katsauksen mukaan aihealueelta ei ole paljonkaan tutkimustietoa. Rajallisesta tietopohjasta huolimatta tutkijat kuitenkin löysivät kolme pääasiallista tekijää, joilla näyttää olevan erityinen merkitys: oma usko työssä pärjäämiseen, itse arvioitu terveydentila sekä kokonaisvaltainen arvio työkyvystä.

Lisää aiheesta (tanskaksi)