Mobile Creativity and Critical Thinking

 
 

Mobile Creativity and Critical Thinking

Kettil B Magnusson, från Skipti – ägarföretaget bakom Islands television Simín, var dagens siste talare.

Han ville dra uppmärksamheten till tekniska trender, beteendetrender och pedagogiska utmaningar.
Det faktum att 96% av befolkningen i åldern 20-29 på Island finns på Facebook torde få oss att börja fundera på vad unga människor använder den här starka närvaron på Internet till.

Connor Berges One man band på YouTube är ett exempel på en ung man som lagt ner stor möda på sin närvaro på Internet. Vilka aspekter på kollektivism respektive individualism bland unga människor kan man diskutera? Och Vad ska man tycka om gränserna mellan transparens och privat sfär?
Hur smal eller bred är vår uppmärksamhet när vi är ute på nätet? Hur djupt blir lärandet och kunskapen? Hur snabbt sprids idéer och kunskap med de nya medierna?

Vilka effekter får de nya medierna för arbetet i skolorna?

Blir det andra mål för utbildningen i framtiden? Ungdomarna är ju mindre i skolan nu för tiden? Vilka resultat i form av kunskap, färdigheter, attityder mm kommer ut av ungdomarnas och skolans arbete med de nya redskapen? Hur hållbara är de? Är skolan redo för att ta till sig all de utmaningar som kommer nu eller är det så att det digitala för man syssla med på fritiden, men inte i skolan? Allt handlar om attityder!     

Länkar:
www.fluid.dk/arrangementer/on-the-go.aspx
www.ted.com/index.php/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html
www.youtube.com/watch?v=mHwV2JuwZls