Mobile Learning in the UK: From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

 
 

Mobile Learning in the UK:

From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

Goeff Stead, ursprungligen från Sydafrika berättade om sina olika projekt inom utbildningsföretaget TRIBAL i Cambridge, som specialiserat sig på m-learning.

Geoff började med att ge ett antal exempel från utbildningssammanhang där företagets olika utbildningsprogram användes. Målgruppen är vanligen deltagare med kort skolbakgrund och som är svåra att nå med kurserbjudanden. Genom en kort film inspelad med en mobiltelefon kan olika praktiska situationer speglas. En instruktör på en industri/yrkesskola kan visa och ge goda råd till sina elever medan de fortfarande befinner sig i den miljö de arbetar eller praktiserar i. 
Inom hälso- och sjukvård kan olika sätt att lägga förband snabbt visas genom en enkel filmsnutt från en mobiltelefon. Ofta handlar det om deltagare som är svaga i läsning eller i det aktuella språket, här engelska. Mobila instruktioner kan också komma väl till pass i korta utbildningar inom handelssektorn. Virtuella mentorer kan tillkallas med hjälp av mobiltelefonen för att diskutera och bearbeta olika uppkomna situationer. Mobiltelefonerna kan också användas i träningsprogram när det är dags för en snabbkoll på hur väl färdigheter eller kunskaper inhämtats.

Goeff Stead (t.h.), TRIBALDet har genomförts 30 projekt med 38 colleges och 10 skolor inblandade. Därav har bildats ett nätverk för mobilt lärande MoLeNet som nu omfattar 4 000 lärare/instruktörer och 20 000 studerande. De kommer från 115 colleges och 29 skolor.

 

Goeff Stead (t.h.), TRIBAL

BLOOM-projektet

Ett annat intressant exempel är det EU-finansierade BLOOM-projektet (Bite-sized Learning Opportunities On Mobiles) med många användningsområden. Ett exempel är en produktion som vänder sig till ensamföretagare, som t ex taxichaufförer - ofta med väntetidsperioder under en arbetsdag som skulle kunna användas till lärande aktiviteter -  illustrerades genom en YouTube-film. Vi fick vi se hur en taxichaufför fick lära sig personligt bemötande för att stärka sina positiva kundkontakter. Ett annat exempel var blandade lärsituationer för mindre barn, där de fick både skriftliga instruktioner och muntliga instruktioner för snabbare läsinlärning. Flera av Tribals produktioner finns med många enkla innehållsfoldrar för olika språk.  
För ovana deltagare har man utvecklat mycket enkla applikationer med instruktioner i vilken mobiltelefon som helst och man har t o m utrustat med en rullande family learning bus, så att både föräldrar och barna ska kunna behärska samma sak och kunna hjälpa varandra.

Ta vara på de många olika funktionerna 

Många brukare använder bara en mycket liten del av de olika funktioner som kan finnas i en telefon. Exempel på vad som har utvecklats i det här sammanhanget är korta kurser för lärande på jobbet t ex körträning, enkel budgethantering, matematik, försäljarkunskap, konstruktion mm I språkundervisningen kan små filmsnuttar (bite sizes) i mobiltelefonen användas för instruktioner om hur man går i trafiken, måttenheter, dokumenthantering för datorer m m. Ett annat fält att utveckla är hur man inrättar sin telefon för sitt eget personliga lärande.

Länkar:
www.fluid.dk/arrangementer/on-the-go.aspx
www.m-learning.co.uk
http://moblearn.bloggspot.com 
www.molenetprojects.org.uk