Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

 

Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

En mobil arbejdsstyrke kræver mobile og mere fleksible uddannelsestilbud. Det kan blandt andet motivere flere kortuddannede til at opkvalificere sig. Forbedringer af uddannelsesindsatsen for de kortest uddannede vil stå højt på dagsordenen, når der om kort tid bliver startet forhandlinger om en ny voksen- og efteruddannelsesreform i Danmark.
Såvel lokale danske som internationale erfaringer og forsøg inden for voksenuddannelse er blevet gransket og drøftet, inden sidste punktum blev sat i en omfattende rapport med ønsker og overvejelser om fremtidens voksen- og efteruddannelse. Efter halvandet års arbejde afleverede et udvalg af ministerielle embedsmænd samt repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere 1. februar deres fælles oplæg, som kommer til politisk forhandling i dette forår.
Et af de helt centrale emner for reformen er, hvordan mange flere kortuddannede end i dag får væsentligt større del i efteruddannelsen.

Undervisningsbus er en succes

Rapporten anbefaler blandt andet en større opsøgende indsats inden for både undervisning og vejledning. Midlertidige konsulentordninger, hvor man guider virksomheder og faglige organisationer om uddannelsestilbud og støttemuligheder må gøres permanente, lyder det. Desuden bliver der lagt vægt på stadig tilpasning af uddannelsestilbudene, så de passer den enkeltes eller arbejdspladsens behov. Et af de succesrige hjemlige forsøg, der bliver fremhævet, er foregået i regi af Voksenuddannelsescenter (VUC) Sønderjylland, som har indrettet en lastvognstrailer til undervisningsbus med bærbare computere, elektronisk tavle og andet nødvendigt udstyr. Traileren stilles op uden for virksomhedens dør. Løsningen er populær fordi deltagere og virksomhed sparer tid og penge på transport og helt konkret oplever, at undervisningen kommer ud til dem.

Unge mænd lærer via internet

Fra England fremhæves rigtig gode erfaringer med internetbaserede kurser i læsning, skrivning og regning, der særligt appellerer til unge kortuddannede mænd, som ellers sjældent deltager i voksenundervisning. Ligeledes hæfter rapporten sig ved engelske erfaringer med regionale callcentre, der tilbyder uafhængig karriere- og uddannelsesvejledning. Centrene har tilknyttet både almene og specialiserede vejledere og samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner.
Callcentrene holder blandt andet åbent i aftentimerne, hvor folk har fri. Desuden tiltrækker de nye grupper af brugere, der ikke har erfaring med eksempelvis internettet.
Der skal konsekvent tænkes i ny, individuel og fleksibel tilrettelæggelse for at nå ud til de mange forskellige målgrupper for undervisningen. Desuden skal sprog- og erhvervsskoler og uddannelsesinstitutionerne inden for den almene voksenuddannelse udvikle et stadigt tættere samarbejde med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og fremtidige behov, lyder det igennem rapporten fra embedsmændene og arbejdsmarkedets parter.

af Karen Brygmann, brygmann(ät)aegir.dk
Link til rapporten ”Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet - rapport fra Trepartsudvalget - Bind 1: Den fremtidige voksen- og efteruddannelsesindsats”:
www.fm.dk/1024/visPublikationesForside.asp?artikelID=8112

Diskutera artikeln i

Forum


Fleksible uddannelsestilbud kan motivere flere kortuddannede til at opkvalificere sig. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Fleksible uddannelsestilbud kan motivere flere kortuddannede til at opkvalificere sig. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org