Mobilitet, språk och Nordplus -konferens

 

På konferensen om mobilitet mellan de nordiska länderna och om skandinaviska språk presenteras också en färsk evaluering av Nordplus-programmet och planer för en ny programperiod. Vilka möjligheter erbjuder de nordiska länderna och de skandinaviska språken för elever, studerande, lärare och forskare? Exempel på nordiskt samarbete i skolornas och i övriga utbildningsinstitutioners vardag.