Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

 

Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

Johan Winbladh, kanalredaktör Mobil för Danmarks Radio, DR levererade en i högsta grad intressant trendspaning i tio delar.  Han menar att man likt på Grundtvig-maner kan locka uppmärksamheten med att roa och sedan blir det succesivt omvandlat till upplysning/bildning. Eller på engelskt maner i fyra steg: Awareness, interest, ownership, usage.

Han menar att det finns ett antal trender i Danmark idag, som tyder på att mobilt lärande kommer att få en stor utbredning inom de närmaste åren. Här är de viktigaste:

1 IPhone effekten

IPone har tagit publiken med storm med sina många, gratis applikationer som är lätta att ladda ner och som sällan ställer till problem. De är för det mesta mycket användarvänliga -enkla och smidiga att både installera och använda.
Här har Danmarks Radio aktivt varit med att skapa intresse för att koppla ihop mobil teknologi med andra kulturella och historieinitiativ.

2 Fler smartphones med interaktiva skärmar kommer

Trots recessionen har fabrikanterna följt trenden med interaktiva skärmar och nu har s k smartphones en tredjedel av marknaden i Danmark. Numera väljer man mobil efter en rad kriterier, där märke och kamerafunktion är nyckelfunktioner. 

3 Affärer för tillbehör och applikationer till mobilerna dyker upp överallt

Sådana affärer är nu synliga överallt i gatubilden. Det intressanta i trenden är att plattformsoberoende applikationer blir vanligare och vanligare och att öppen källkod blir mer och mer accepterad. Googles plattform Android spås bilda brygga mellan plattformarna.

4 Brukarna tar till sig de mobila tjänsterna

Användarna av IPhones tjänster är imponerande i sin mångsidighet i konsumtion av olika typer av mobila tjänster. Det rör sig om en tillväxt på alla områden och åldrar – där e-mail, musik och GPS har strakast tillväxt. Ändå är det så att 40% av befolkningen i Danmark har ringa eller inga IKT-färdigheter.

5 Nätverk och affärsmodeller i förändring

Konsumtionen förändras, men fortfarande är det priset som tycks vara det vanligaste hindret för många att utveckla sin användning. Möjligheten till 3G tycks dock öppna ny möjligheter, liksom vissa abonnemangskonstruktioner med ”fri surf”.  

6 Producenter av innehåll går samman

Inte bara i Danmark utan i Europa och i resten av världen skapas nu samarbetsorganisationer för att dra nytta av varandras standards och dela erfarenheter.

7 Mobila sociala nätverk kommer att bli de viktigaste drivarna för utveckling  

Det är inte längre så att ”content is king” – det är bara något att prata om bland människor som drivs av samma intresse. Exempel är DRs MoveIT som kopplar samman unga med översvikt, Köpenhamns konserthus som använder sig av Bluetooth för att sprida info om kommande konserter och turistinformation som kan nås via s k mobilguide.

8 Mobila medier och blandmedia

DR använder sig av en rad 2.0 teknologier för att bl a knyta samman sina sändningar med publikens handhållna enheter och att påannonsera program. Även podcasts har blivit ett uppskattat sätt att hålla kommunikation och diskussion igång.

9 Mediekonsumtion i småbitar

Bland aktiva människor kämpar medierna om uppmärksamheten. Därav det tilltagande bruket av små ”portioner” för att passa ihop med mottagarens olika vardagssituationer, i bussen, på jobbet och i hemmet. 

10 Fler och fler använder mobilvideo – men fortsatt låga tal

Det blir allt vanligare att brukarna använder sig av möjligheter att ladda ner olika former av media till sina handhållna enheter. Från en låg nivå kan man se en tendens till stadig ökning.

Samarbetsmöjligheter

Det finns nya initiativ för att stötta sociala nätverk. Med hjälp av projektpengar driver DR www.mobility.dk för att hitta föregångsanvändare och genom dem hitta framtidens användningsområden. CAMPP – Converged Advanced Mobile Media Platforms – är ett annat projekt som sträcker sig över fyra år och syftar till att hitta gemensamma lösningar. 

Länkar
www.fluid.dk/arrangementer/on-the-go.aspx
www.mobility.dk
www.campp.dk
www.dr.dk

Johan Winbladh, Danmarks Radio
Johan Winbladh, Danmarks Radio