Mobilprogram för livsstilsändringar

 

Mobilprogram för livsstilsändringar

Det tredje projektet om redovisades var ett flerårigt försök med att använda mobil teknologi för att åstadkomma livsstilsförändringar.

Jakob Teilman och företaget Mobile Fitness har under flera år arbetat med att förbättra en mobil applikation för att höja unga människors motivation att ta itu med sin livsstil. Som bekant är den tilltagande övervikten bland ungdomar och barn ett hälsoproblem i de rika länderna. Projekt har därför startats för att hjälpa ungdomar i farozonen att hitta strategier för att ändra sin vardag. Det har handlat om att äta mer nyttigt och dra ner på sötsaker och fett. Det har också handlat om att komma sig för att motionera mera.
I det projekt som nu redovisade har man samarbetat med ett tjogotal kommuner i över hela Danmark för att pröva ut och sedan lansera programmet för mobiltelefon på bred front. I förhållande till de tidigare versionerna har det nu tillkommit kollaborativa funktioner i programmet som t ex att hitta gelikar på nätet som kan bli träningskompisar, spela quizz-program mm.
Utan tvekan har det varit verkningsfullt och man har kunna redovisa nedgång i BMI och ett genomsnitt av 3,82 kg i hållbar viktnedgång. Av projektet har man också kunnat konstatera att alla deltagarna kan hålla sin nya vikt förutsatt att de får dietiststöd.
www.mobilefitness.dk