Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

 

Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

Jörgen Asmussen från lärarhögskolan i Århus inledde sitt pass med att säga att dagens lärarkandidater numera förväntar sig att få en personligt inriktad undervisning. Vanligen är de i åldern 19-23 när de börjar och de har tekniken med sig in i utbildningen. Institutionen har därför behov av att möta sina studenter där de står. Mobilprojektet öppnade därför nya möjligheter. Lärarkandidaterna gavs uppgiften att redovisa och reflektera över sina praktikperioder genom att göra podcasts. Projektet blev ett pilotfall för institutionens egen utveckling mot mer m-lärande.

Uppgiften studenterna fick var att göra en 5 minuters produktion som skulle vara snabbt kommunicerbar. Den skulle vara innehållsmässigt och estetiskt betydelseladdat, appelarande och appellerande i sin narrativa struktur. Målsättningen var att läranderummet skulle utvidgas och arbetet skulle bli mer effektivt.
Den film som visades för oss på konferensen var visserligen gjord med vanlig videokamera och inte inspelad med mobiltelefon, men visade på ett övertygande sätt hur man genom att ge den här uppgiften fick både en kvalitativt mycket bättre praktikrapporter med inbyggd reflektion.  Samtidigt gav den utrymme för diskussion med kurskamrater och kursledare. Och framför allt blev det mycket mer effektivt – gav en snabb och översiktlig bild av praktikperioden och kunde stödja en djupare diskussion kring den.
Slutsatsen var alltså att läranderummet vidgats och att arbetet blivit mer effektivt. Det hierarkiska arbetet på lärarhögskolan hade blivit horisontelle med kandidaterna som producenter.
De teoretiska aspekter på försöket som Jörgen Asmussen underströk i slutet av sitt anförande var att det möjlighet till olika sorters lärande -  kollaborativt, situationellt, cross contextual och blended learning
Risken för obehagliga överraskningar om filmsnutten skulle hamna på YouTube motverkades genom att man inhämtat tillstånd från föräldrarna att göra filmen.
Filmen har mottagits positivt av kollegor och skolledare, som tyckt att arbetssättet är bra och att det har potential.   

Länkar
www.fluid.dk/arrangementer/on-the-go.aspx
www.itst.dk/e-laering-og-it-faerdigheder/e-lering/rapporter-og-rapporter

Jörgen Asmussen, VIA University College, Danmark
Jörgen Asmussen, VIA University College, Danmark