Modernisering af folkeoplysningen

 

Regeringen nedsatte i 2009 det nationale folkeoplysningsudvalg. Udvalget har analyseret folkeoplysningens vilkår og hvordan folkeoplysningens samfundsmæssige betydning kan styrkes. Udvalget har nu afsluttet arbejdet med en rapport og kommer med 38 anbefalinger, der bl.a. har fokus på at øge
• En modernisering af folkeoplysningsloven, mindre bureaukrati og styrkelse af demokratisk medborgerskab
• Forsøg og udvikling, for eksempel om demokratisk medborgerskab, og etablering af et videnscenter for folkeoplysning.
• Etablering af et dialogforum, der blandt andet skal understøtte gennemførelse af udvalgets anbefalinger på lokalt niveau
• Folkeoplysningens betydning i forhold til uddannelse, sundhed og integration
Desuden anbefales at gøre konkurrencevilkår i forbindelse med udbud mere lige fx mellem VUC og aftenskolerne, samt at samarbejdsaftaler med kommuner styrkes.

Læs mere
Download rapporten: Uvm.dk
Og læs mere: Uvm.dk | Dfs.dk