Møte med norske nettverksmedlemmer og NVLverter

 
  •  Kort informasjon om arbeidet i de nettverkene dere representerer
  • Tanker og ideer om arbeidet for voksnes læring i Norge og Norden
  • Hvilke samarbeidsmuligheter ser vi på tvers av nettverkene
  • Hvordan kan NVL som aktør og støttespiller for voksnes læring bli synligere i Norge?