Moni keskeyttää toisen asteen opinnot Islannissa

 

Opintonsa ajallaan loppuun saattavien osuus  on OECD-maista alhaisempi ainoastaan Luxemburgissa, jossa se on 41 %. Luxemburgissa on yleistä, että oppilaat joutuvat suorittamaan saman lukuvuoden kaksi kertaa. Kahden vuoden kuluttua aiotusta valmistumisajasta opintonsa loppuun suorittaneiden osuus oli Luxemburgissa noussut 71 %:iin, Islannissa vain 58 %:iin. Islanti on viimeisellä sijalla niistä OECD-maista, joista on tilastoja saatavilla.
OECD-maissa keskimäärin 68 % toisen asteen oppilaista sai opintonsa loppuun ajallaan. Kahden vuoden kuluttua aiotusta valmistumisajasta luku oli noussut 81 %:iin. On syytä mainita että toisen asteen (upper secondary) opinnot on järjestetty eri tavoin eri OECD-maissa. Monissa maissa opintojen kesto on kolme vuotta, mutta toisissa, kuten Islannissa, ne kestävät neljä vuotta. Islannissa oppilaat valmistuvat toisen asteen koulutuksesta vanhempina kuin suurimmassa osassa OECD-maita myös silloin kun opinnot suoritetaan aiotussa ajassa.

Lisää aiheesta (englanniksi) Islannin tilastokeskuksen sivuilla: 
www.statice.is/Pages/444?NewsID=9039