Monikulttuurinen, kansainvälinen ja osaava Pohjola

 

Koulutuksen ja tutkimuksen alueella aiotaan vuoden aikana mm. etsiä ja jakaa hyviä pohjoismaisia käytäntöjä, jotka edistävät kulttuurista moninaisuutta ja maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksia. Opettajien monikulttuurisuusosaamista vahvistetaan ja oppimisympäristöjä kehitetään.

Vuoden aikana arvioidaan Nordplus-ohjelmaa ja suunnitellaan seuraavaa kolmivuotiskautta. Tässä yhteydessä painotetaan liikkuvuuden, kielitaidon ja pohjoismaisen identiteetin merkitystä. Toukokuussa järjestetään näihin aiheisiin liittyvä konferenssi.

Lisätietoa Suomen puheenjohtajuuskaudesta:
Minedu.fi ja Formin.finland.fi