Mooc-utredningen fra mange vinkler

 
Berit Kjeldstad overrekker MOOC-utvalgets NOU-rapport til Torbjørn Røe Isaksen
Berit Kjeldstad overrekker MOOC-utvalgets NOU-rapport til Torbjørn Røe Isaksen

Vi presenterer her et knippe reaksjoner så langt på MOOC-utvalgets rapport.
av Torhild Slåtto

Påvirkning
Hvordan vil digital utvikling påvirke universitetenes kanskje mest fornemste oppgave: Å utdanne borgere som aktivt og kompetent kan ta del i et levende demokrati?
Fra UiOs Ole Petter Ottesens blogg

Strekke seg
Med ny teknologi som åpner for bedre tilpasset undervisning, kan vi ane konturene av et system der elever og studenter gis alle muligheter til å strekke seg så langt som deres evner rekker. Det må være målet for fremtidens kompetansesamfunn, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO i en kommentar til mooc-utredningen.

I sakte fart
Om Norge var først i verden med en offentlig utredning om mooc, så er vi ikke først i verden med å satse på mooc. Mooc-utreder og utvalgsleder Berit Kjeldstad, NTNU, er utålmodig, ifølge Dagens Nærlingsliv 20. juni. Avisa siterer Kjeldstad på at arbeidet med mooc i Norge går for sakte. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har heller ikke lovet mooc-penger på neste års statsbudsjett.

Helge Høivik ved Høgskolen i Oslo og Akershus kommenterer utredningen slik «… utredningen føyer seg inn i den lange rekken av tidligere titler av vyer med påfølgende saktegang … Den typiske norske offentlige utredning kan gjerne skrive om allmenne utfordringer og driverne for forandring, men har vondt får å gå i strupen på de konkrete motkreftene.» Høiviks artikkel i Khrono på http://khrono.no/debatt/det-finnes-en-app-det

Utvikling eller avvikling
- Utdanning i dag er drevet av tilbud, i fremtiden vil utdanning drives av etterspørsel. Det betyr ikke at utdanning dør, men at forretningsmodellene endres. En skole som ikke er i utvikling er i avvikling. Dette sier utviklingssjef June Breivik ved Handelshøyskolen BI i forbindelse med overlevering av mooc-utvalgets rapport. http://www.bi.no/om-bi/Nyheter-fra-BI/nyhetsarkiv-2014/mooc-til-norge/

Nådd fram til maktens korridor
Alastair Creelman ved Linnéuniversitetet i Sverige kommenterer utredningen i sin blogg, pent illustrert med norsk flagg i norsk landskap. Han er opptatt av åpne læringsressurser, som ikke er grundig behandlet i rapporten, men han avslutter med at i og med denne rapporten har åpen læring også nådd maktens korridorer. http://acreelman.blogspot.se/2014/06/norwegian-mooc-commission.html

Kunne vært grundigere
Hva ligger bak forslagene om å satse på gratiskurs på nett, spør forsker Cathrine Tømte i en kommentar til Aftenposten. Hun mener utvalget kunne vært grundigere og drøftet om det er det demokratiske prinsippet om lik rett til lik utdanning som ligger bak? Eller en ny mulighet for å fronte renommeet til lærestedet? Eller en ny mulighet for å spare penger ved å ha færre lærere og studenter på studiestedet? Eller kanskje er det et ønske om å tilby bedre undervisning og å utvikle nye måter å lære på? http://www.aftenposten.no/nyheter/Foreslar-storsatsing-pa-nettutdanning-7605854.html#.U6Q1NEDm5v5

Fleksibel utdanning Norge skrev at mooc-utvalget har levert en lesverdig rapport. Det står vi fast på, og mange har allerede lest den. Hvis ikke: Les rapporten her