Morgondagens vinnare

- internationalisering inom yrkesutbildning -
Välkommen till två fullspäckade dagar där du får veta mer om hur internationella utbyten och utlandspraktik kan öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

 

Många gymnasieskolor, yrkeshögskolor och kommuner använder sig idag av internationalisering som ett redskap för att öka yrkesutbildningens kvalitet och göra den mer attraktiv. Det kan handla om utbytesprojekt med andra länder, utlandspraktik för elever och studerande och om att använda europeiska verktyg för att validera kvalifikationer.

Genom konferensen Morgondagens vinnare vill vi lyfta fram lyckade insatser där man, genom internationalisering, stärkt yrkesutbildningen i Sverige. Du får höra mer om bland annat:

  • Utbildningar som använder praktik utomlands för att höja kvaliteten.
  • Yrkeshögskolor med högt söktryck till sina utbildningar. 
  • Gymnasieskolor som i sina yrkesutbildningar har de mest kvalificerade och motiverade lärarna, och som systematiskt använder sig av deras kompetenser. 
  • Kommuner och regioner som använt sig av internationalisering som en kvalitetshöjande faktor och för att närma sig branscher och näringsliv. 

På agendan står dessutom föreläsningar av representanter för bland annat Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Svenskt Näringsliv. Konferensen kommer även att bjuda på möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.

Preliminärt program Morgondagens vinnare (pdf, nytt fönster)

Konferensen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för resa och boende. 

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med yrkesutbildning i vid bemärkelse, till exempel som lärare, skolledare, vid en branschorganisation, ett fackförbund eller inom näringslivet.  

Dag och tid

Den 10-11 oktober 2016. Konferensen börjar kl. 13.00 på måndagen och avslutas kl. 13.00 på tisdagen.

Plats

Essinge konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen i Stockholm.

Hitta till Essinge konferenscenter (nytt fönster)

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 8 augusti:

Anmälan: Morgondagens vinnare - internationalisering inom yrkesutbildning 10-11 oktober (nytt fönster)