Motivation

 
Hur skapar vi läringsarenor som inviterar och motiverar till lärande?
Hur kan man ge stöd till grupper som riskerar att bli utanför arbetsliv och lärande?
Hur kan man motverka avbrytna studier ?
Finns det nya målgrupper för livslång lärande?
 
Kom och dela dina erfarenheter om motivation för livslångt lärande med andra!
Reservera datum för en tvärsektoriell nordisk konferens i centrala Köpenhamn redan nu.
Mer information i kommande nyhetsbrev och på www.nordvux.net