Motivation to grow med start September 2014

 

FNV har av Nordplus (Nordiska ministerrådet) fått godkänt en två årig projektansökan med samverkande kollegor från hela norden samt Baltikum.

Förutom FNV s medlemsorganisationer finns också både folkhögskolor samt formella och icke utbildningsorganisationer med. Projektet med namn Motivation to grow är två -årigt och har som övergripande mål att skapa ett hållbart och viktigt nätverk  där syftet initialt är att delge varandra hur man arbetar med att få unga människor i utanförskap, som exempel ”drop outs” motiverade och skapa förutsättningar för inkluderade i samhället och med yttersta målet  att de unga börjar  studera och /eller  får inträde i arbetsmarknaden.

Mer info kommer angående projektets hemsida så att alla intresserade kan följa processen. Projektledare är Generalsekreterare Kristin Madsen från Sps i Norge. Projektägaransvarig är Ann-Marie Winberg, Generalsekreterare FNV.