Motiverer til opplæring og trening av medarbeidere!

På Island gjennomføres et pilotprosjekt innenfor turisme næringen for å styrke medarbeideres kompetanse. Ledere i turistvirksomheter får besøk med tilbud om en kompetanseanalyse og bistand med å utvikle kompetanseutviklingsstrategi. Ved siden av fremmes regionalt samarbeide mellom virksomheter i bransjen og opplæringsaktører for gjennomføring av kurs og trening.

 

 Hva mener lederne?

Dialog kontaktet to ledere for å høre deres mening om hvilken rolle kompetanseheving spiller i driften av virksomheter og bransjer. På den ene side Sólborg Lilja Sigurþórsdóttir, hotelldirektør på hotel Holt í Reykjavik og den andre Svein Aðalsteinsson, direktør for Arbeidslivets opplæringssenter.

Trening og opplæring spiller en avgjørende rolle

Sólborg har en lang ledererfaring innen hotellbransjen og hun delte med oss erfaringene av et prosjekt som hun ledet nylig; å forberede åpning av Islands største hotell på landsbygden, Stracta hotellet ved byen Hella på Sør-Island.

 – Jeg arrangerte flere opplæringsdager der vi blant annet la vekt på: service, sikkerhet, første-hjelp og sist men ikke minst viktig informasjon om severdigheter i nærområdet. Vi laget også presentasjonsmateriale for hotellet, som vi introduserte på en opplæringsdag, slik alle medarbeidere visste hva Stracta hotell står for, sier Sólborg. 

Opplæring og trening bringer gruppen tettere sammen

– Forberedelsene var avgjørende skritt i å sikre mest mulig kvalitet og en god opplevelse for gjestene helt fra starten. Resultatet ble økt selvtillit blant medarbeiderne og at de visste hvilke forventninger som ble stilt – alle hadde tro på at de var i stand til å vise frem hotellet fra første dag. På opplæringsdagene ble medarbeidergruppen tettere og samtidig ble interesse og ambisjoner i forhold til krevende prosjekter større. Alle gjorde deres beste for å yte mer eller gi bedre service enn gjestene forventet, sier Sólborg. 

Sammenhengen

Under 2014 gjennomførte Islands turistråd en undersøkelse om kvaliteten i turistbransjen som dannet grunnlag for Turismens kompetansesenter. Undersøkelsen viste at turister som besøkte Island var ikke helt fornøyd, de syntes ikke at pris og kvalitet var i takt. I fortsettelsen bestemte regjeringen at det skulle gjøres innsats for å forbedre kvaliteten. Videre under 2016 utviklet myndighetene en strategi for bransjen som ble publisert i rapporten «Veiviser for turismen i Island» (e. Road map for tourism in Iceland). Strategien ble satt fram i syv nøkkelsatsinger og en av dem handler om kompetanse og kvalitet, som ikke bare har innflytelse på turistens opplevelse og Islands omtale som turistland, men også på verdiskaping og virksomheters lønnsomhet.

Opprettelsen av Turismens kompetansesenter  

Et ledd i å øke kvalitet er å utdanne og trene medarbeidere. For å ta vare på den oppgaven ble Turismens kompetansesenter opprettet. Arbeidslivets opplæringssenter som eies av arbeidslivets parter på Island, er vert for kompetansesenteret. Turismens kompetansesenter er et samarbeidsprosjekt, under utdanningsdepartementet, turistdepartementet, arbeidslivets parter, opplæringsaktører og regjeringen om helhetlige løsninger og forbedring og for økt kompetanse innenfor turistbransjen på Island.

Kompetansesenterets arbeid

Arbeidet dreier seg om å møte turismens behov for økt kompetanse, motivere virksomhetene til å investere i medarbeidernes kompetanse og gjøre arbeidet mot dette lettere. Det innebærer at virksomhetene får besøk fra Kompetansesenteret med samtale med lederne for å drøfte kompetansebehov, skape muligheter for kompetanseutvikling og støtte samarbeidet mellom utdanningsaktører og virksomheter om opplæring.

Kvaliteten av service har enorm innflytelse

Sveinn Aðalsteinsson er direktør for Arbeidslivets opplæringssenter som er vert for Kompetansesenteret.

̶  Målet er å øke produktivitet og kvalitet i turismen, samtidig med å øke medarbeidernes arbeidsglede og profesjonalisme i denne viktige næringen. Det gjør vi blant annet med kompetanseanalyse, utvikling av realkompetansevurdering og kurs, yrkesutdanning på ulike nivåer, digital utdanning og opplæring i virksomhetene. Kompetansesenteret tilbyr verktøy for dette formålet og prøver å nå ut til så mange medarbeidere i turisme som mulig. I tillegg legges stor vekt på å måle resultat av opplæringen, f.eks. i utskifting av ansatte, driftsresultat, arbeidsglede og andre faktorer i driften, sier Sveinn.  

Noen fakta om turismen på Island:

Turistbransje i rivende utvikling

Island har nesten 340 000 innbyggere og ifølge informasjon fra Islands Turistråd besøkte over to millioner turister landet i 2017. Omsetning økte med drøye 20 prosent og antall besøkende med nesten 40 prosent. Turistene kjøpte tjeneste av cirka 2.650 virksomheter med 26 500 medarbeidere hvorav 7 500 var utenlandske. Over halvdelen av virksomhetene er på landsbygden og i underkant av 60 prosent har færre enn ti medarbeidere. I løpet av de neste tre årene forventes antall hotellrom på Island å øke fra 3 300 i 4 000. Noen av disse blir på Islands første fem-stjernes hoteller, det første Marriott hotell med 250 rom ved siden av Harpa konsert- og konferansesenter i Reykjavik og det andre et hotell ved den Blå lagune.