Muista ilmoittautua Pohjoismaisia siltoja -konferenssiin!

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikin Harpa-keskuksessa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen.

 

Konferenssin tarkoituksena on haastaa eri tahot tekemään moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumaan kaikilla tasoilla sekä luoda vuoropuhelua aikuisten oppimisen eri osa-alueiden välille. Konferenssissa esitellään uusia yhteistyön muotoja, välineitä ja menetelmiä. Saamme muun muassa itse kokeilla Biophilia-metodia ja osallistua syventävään työpajaan. Menetelmä esitellään lyhyesti Nordbio-sivustolla
Kutsume osallistujat käyttämään ja tulkitsemaan konferenssin nimeen sisältyvää siltametaforaa luodakseen keskustelua ja vuoropuhelua uusista menetelmistä ja yhteistyömuodoista, joita voidaan käyttää koulutusjärjestelmän eri tasojen välillä, aikuisten oppimisen eri muotojen välillä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Tervetuloa Reykjavikiin! Ilmoittaudu konferenssiin TÄSTÄ