Muutoksia koulutuksen rahoitukseen

Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 – 2018. Koulutussektorille myönnetään kehyskaudelle noin 140 miljoonan euron määrärahat kasvua tukeviin toimiin, mutta eräistä muista kohdista rahoitusta leikataan.

 

Aikuisten osaamisperustaa vahvistetaan 10 miljoonalla eurolla vuosina 2014 ja 2015. Koulutusta suunnataan vailla perusasteen jälkeistä koulutusta oleville. Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus sen sijaan vähenee vuoteen 2017 mennessä 56 miljoonaa euroa.
Vapaan sivistystyön valtion rahoitusta vähennetään 18,5 miljoonalla eurolla. Valtioneuvosto on aikaistanut säästöjä siten, että rahoitus vähenee jo vuodesta 2015 lukien 10 miljoonalla eurolla, ja 18,5 miljoonan euron kokonaissäästötavoitteen on määrä täyttyä vuonna 2017. 

Lisää aiheesta...