Mycket kunskap finns att hämta österifrån

 

Mycket kunskap finns att hämta österifrån

Att samröret mellan Finland och Ryssland nuförtiden mest handlar om Finland som importör av arbetskraft är en missuppfattning. Kunskapsutbyte mellan Finland och dess östra granne skedde redan under sovjettiden, men öppna gränser har nu gett ökade möjligheter för finländare att ta del av det enorma kunskapsfält som Ryssland kan erbjuda. Detta har bl.a. den kristliga folkhögskolan i Portaanpää nära ryska gränsen upplevt genom sitt samarbete med Ingermanlands*) teologiska institut på den ryska sidan. Institutet, som utbildar lutheranska präster, fick en nystart på 1980-talet och i början på 2000-talet fick man både ett nytt skolhus och internationell status genom det treåriga bachelor of divinity-programmet.
Portaanpään kristillinen opisto (Kristliga folkhögskolan i Portaanpää)
Portaanpään kristillinen opisto (Kristliga folkhögskolan i Portaanpää)

Docent Petri Järveläinen, som är rektor för Portaanpään kristillinen opisto, besökte Ingermanlands teologiska institut första gången år 2001 tillsammans med tre av skolans lärare och efter det har man samarbetat regelbundet. Järveläinen berättar att studenterna inte längre kan finska eftersom den ingermanländska kyrkan med tiden har förryskats.
– Bland de studerande finns det unga studenter, men också många som är äldre. En del har avlagt magisterexamen på annat håll och med finns också personer som har disputerat, berättar Järveläinen.
Studerandena kommer från olika delar av Ryssland, en del ända från Sibirien.
Petri Järveläinen föreläser vid institutet ca två veckor per år antingen på finska eller på engelska som tolkas till ryska. Han har också föreläst vid en större forskarkonferens med både ryska och finska deltagare där man behandlade religionens roll i Ryssland. Konferensen pläderade bl.a. för religionsundervisning i ryska skolor enligt finländskt mönster.
Kunskapsutbytet mellan de båda instituten sker på olika nivåer och Järveläinen påpekar att kontakten med det teologiska institutet erbjuder finländare värdefulla kanaler till det ryska samhället.
– Till Ryssland kan man inte åka utan lokala kontakter. Förutom S:t Petersburgs statliga universitet är Pavlovs institut en värdefull kontakt. Institutet är Rysslands största fysiologiska forskningscentral med 800 forskare.
I det här området rör sig arbetskraften främst från Finland till Ryssland och inom den ingermanländska kyrkan har även hundratals finländare arbetat på frivillig basis med att bygga kyrkor i Ryssland.

av Clara Henriksdotter, cpuranen(ät)abo.fi
*) Ingermanland, (på finska Inkeri) är beläget vid Finska viken, norr och söder om floden Neva. Större delen av Ingermanland blev svenskt efter freden i Stolbova 1617, men efter freden i Nystad 1721 blev det åter ryskt. Under tiden hade många finnar flyttat till området, vilket har gjort att det haft starkare kulturell samhörighet med Finland än med Ryssland.

Diskutera artikeln i

Forum