Mye pengebruk og svake resultater?

 
OECDs Economic Survey inneholder denne gang et spesialkapittel om den norske grunnutdanningen, der det konkluderes med at den gir elevene for svake kunnskaper og resultater i lesing, matematikk og naturfag sett i forhold til pengebruken. Organisasjonen kommer med flere anbefalinger for å forbedre effektiviteten, bl.a. å øke grunnskolelærernes kompetanse, gjøre yrket mer attraktivt og oppmuntre til mer formell etterutdanning.  Du kan lese mer her: www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2008/
oecd-med-sokelys-pa-norsk-utdanning-.html?id=524787