Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

 
Foto: www.pixabay.com Foto: www.pixabay.com

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt. 

Uppdraget innebär att MYH ska sprida kunskap och övergripande information om validering, bland annat för att visa på möjligheterna så att fler ska kunna få sin kompetens synliggjord och erkänd. MYH:s uppdrag gäller i avvaktan på att regeringen fattar beslut om långsiktig hantering av valideringsuppdraget.

– Validering är en viktig fråga för både individ och samhälle. Rätt använt kan validering bidra till både effektivare utbildningsvägar och bättre matchning på arbetsmarknaden. Det är kostsamt att inte ta tillvara all den kompetens som människor har utvecklat, men som kanske inte syns i ett intyg, säger myndighetens generaldirektör Thomas Persson.

Läs mer her.