Myndigheten för yrkeshögskolan förlänger pilotstudie om validering och breddad rekrytering

 

Myndigheten för yrkeshögskolan har startat en pilotstudie som riktar sig till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolans utbildningar. Nu förlängs studien och anordnare av utbildningar kan få ett statligt stöd på 25 000 kr per deltagare. Studien och stödet ska ge möjlighet för utbildningsanordnare att bredda rekryteringen genom validering. Det riktade statliga stödet betalas ut vid rekrytering, antagning och anpassning av utbildningen för de deltagare som ska valideras.

YH-myndigheten vill på detta sätt möjliggöra för fler sökande att antas med andra meriter än de formella. Det kan också användas för att förkorta utbildningen för de som redan har tidigare kunskaper och färdigheter som genom validering kan värderas och erkännas.

Läs mer