Myönteinen kehitys johtaa jatkotoimiin

 

Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet keskustelivat aikuis- ja täydennyskoulutusalalla tehdystä yhteistyöstä 29. syyskuuta pidetyssä kokouksessa. Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että kolmenkeskinen yhteistyö on onnistunut hyvin ja sillä on parannettu aikuis- ja täydennyskoulutuksen toimintapuitteita ja tarjontaa. Myönteisen kehityksen jatkumiseksi opetusministeri Bertel Haarder tekee uudella istuntokaudella joukon esityksiä, joiden tavoitteena on parantaa, yksinkertaistaa ja vahvistaa koko koulutuskenttää. Nuorisokoulutuksen osalta ehdotuksiin sisältyy mm. lukiouudistus ja opintotukiuudistus. Yleisellä tasolla pyritään vähentämään byrokratiaa, lisäämään paikallista joustovaraa ja valinnan mahdollisuuksia ja jatkamaan hallituksen suunnitelmia 15–17-vuotiaille suunnatusta erityisestä panostuksesta. Lisäksi esitetään 8–14:n uuden alueellisen aikuiskoulutuskeskuksen perustamista. Keskukset tarjoaisivat ammatillista peruskoulutusta ja täydennyskoulutusta, ja niiden toiminnassa painotettaisiin koulutuksen laatua ja tuloksellisuutta.

Lisätietoa (tanskaksi)

Lisätietoja uudesta ehdotuksesta (tanskaksi)