NIPÅs soffa inbjuder till dialog och mångfald

 

Offensiva och målgruppsinriktade insatser med avsikt att höja kvalitets- och ambitionsnivån är medlen. Institutets målsättning är att hålla i ca 10 större kulturproduktioner och några egna projekt årligen. Man vill också samarbeta med andra nordiska instanser och projekt samt medverka i lokala organisationers och föreningars initiativ.
Åsa Juslin har jobbat nordiskt i många år, är etnolog och direktör för NIPÅ. Vid institutet jobbar också en sekreterare, projektkoordinator och informatör samt för tillfället två projektanställda.
- Ett lärandeprojekt som vi har medverkat i med Ålands handelskammare som projekt ägare hette Åland Form. Där samarbetade sju företagare inom olika branscher med utveckling av det egna företagets profilering tillsammans med olika formgivare, berättar Åsa Juslin.
Syftet var att öka medvetenheten om formens betydelse i näringslivet. Det ordnades också välbesökta öppna föreläsningar och seminarier för allmänheten och andra företagare.
Workshops med musiker, teater- och museimänniskor har NIPÅ också arrangerat. Då har de bjudit in proffs från andra nordiska länder som delat med sig av sin professionella kunskap till amatörerna.
- Vi kan också gå in och ge punktstöd i andras projekt. Bidra med föreläsare, marknadsföring eller vårt kunnande i att arrangera projekt från början till slut. Man lär sig genom att jobba i ett projekt. Det konstnärliga resultatet ska balanseras mot lärandeprocessen, säger Åsa Juslin.

Projekt för tolerans

Vid NIPÅ pågår just nu två projekt som har inriktning på kulturell mångfald och interkulturell dialog. Genom demokratiska dialoger och samspel mellan olika kulturer vill man öka toleransen och respekten för olikhet i vårt globala nordiska samhälle.
Historiestuderande Gustav Blomberg leder projektet ”Gör din röst hörd – mångkulturella möten i media”. Åland är idag ett mångkulturellt samhälle men det syns inte i media. Genom en intensivutbildning i hur man gör radioprogram vill man få in nya ålänningar i medievärlden och aktivera dem i samhällsdebatten. - Utbildningen som görs i samarbete med Högskolan på Åland kommer att innehålla workshops med nordiska experter, studiebesök på Ålands Radio, öppna föreläsningar med lokalt mediefolk och slutligen ska deltagarna göra en intervju som sänds i radion, berättar Gustav Blomberg.
Det andra projektet ”Min vardag – unga i det mångkulturella Norden” leds av etnologen Staffan Beijar och riktar sig främst till unga men berör även deras familjer och vuxna i vardagen. Projektet ska resultera i en utställning och en forskningsrapport.
- Barnen fotograferar sin omgivning och lär sig att bygga upp en historia i bilder. De ritar egna världskartor och får upp ögonen för sin egen och andras syn på omgivningen, säger Staffan.
Han jobbar med en klass elever i Vårdö i den åländska skärgården och med en förberedande klass för invandrarbarn i Mariehamn. I Vårdö är det både infödda och inflyttade som intervjuas och tillsammans dokumenterar och reflekterar kring sin vardag.

Spridning och variation

Jan-Ole Lönnblad är byråchef och ansvarig tjänsteman för den fria bildningen på utbildningsavdelningen vid Landskapsregeringen. Enligt honom finns det behov av olika typer av fri bildning och ser gärna att de olika aktörerna kompletterar varandra. Även gällande integrationskurser hoppas han på en spridning och variation mellan aktörerna.
- Världen har kommit till oss för att stanna. Validering av utländsk kompetens och att kunna räkna tillgodo människors informella kompetens är viktigt idag. Idrottsföreningarnas insatser inom informellt lärande vill jag också lyfta fram, säger Jan-Ole Lönnblad.
På Åland finns förutom Nordens Institut flera landskapsstödda aktörer inom den fria bildningen. Vid Folkhögskolan i Finström och Ålands musikinstitut studerar främst yngre förmågor.
Den största aktören Medis har omfattande kursverksamhet för ca 3000 deltagare per år i Mariehamn, på landsbygden och i skärgården. Medis arrangerar också landskapets språk- och integrationsundervisning.
Både Ålands bildningsförbund (ÅBF) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF) ordnar studiecirklar, kurser, seminarier och evenemang. Till ÅBF hör många åländska föreningar av olika slag och i ABF är fackförbunden medlemmar.

LÄNKAR:
www.nipa.ax
www.regeringen.ax