NORGE - institutioner

 

Aladin

www.aladin.no

Intresseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer opplæringstilbud til ulike grupper voksne etter gjeldende lover. 
www.ikvo.no

Norgesuniversitetet

er et nasjonalt organ under Utdannings- og forskningsdepartementet, styrt av partene i arbeidslivet, private og offentlige høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjonene 
www.norgesuniversitetet.no

Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel utdanning

Fellesorgan for fjernundervisningsinstitusjoner 
www.nade-nff.no

Senter for internasjonal utdanning

www.siu.no

Sentralorgan for flexibel læring

www.soff.uit.no

Voksenopplæringsforbundet

Fellesorgan for studieforbundene 
www.vofo.no

Vox

www.vox.no