NTT forbereder slutrapport

 
”De nordiske landene må i den nærmeste fremtid sikre velferden i de nordiske samfunn i en globalisert verden. Forutsetningen for dette er fortsatt økonomisk vekst gjennom høy produktivitet og konkurransedyktighet, kombinert med bæredyktig utvikling som understøtter mennesker og miljø.”
Les hele artikkelen: www.nordvux.net/page/457/nordisktenketank.htm