NVL

 

NVL on tärkeä pala isossa pelissä

CFL:n pääjohtaja Hans-Inge Persson ja NVL:n pääkoordinaattori Antra Carlsen esittelivät NVL:ä pohjoismaisena kohtaamispaikkana ja joustavana verkostona. NVL on CFL:n sisällä oleva projekti, CFL:n ollessa valtion viranomainen tehtävänään elinikäisen oppimisen edistäminen. CFL:n lähtökohtana on, että oppiminen vaatii prosessin; pelkkä tiedon jakaminen ei riitä.
Hans-Inge Persson
Hans-Inge Persson
Hans-Inge Persson esitti toivomuksensa, että pohjoismainen yhteistyö myötävaikuttaisi rajaesteiden purkamiseen, ja että viiden Pohjoismaan ja kolmen itsehallintoalueen osaamisen summa olisi enemmän kuin kahdeksan. Hän näki myös NVL:n kanavana Euroopan unioniin, missä Pohjoismaiden ei-hierarkkinen näkemys järjestöistä voi osoittautua mielenkiintoiseksi. Tärkeää on myös yhteistyö Luoteis-Venäjän ja Baltian maiden kanssa.
– Jos asioita hoidetaan hyvin, me määräämme Euroopan aikuisten oppimisen poliittisen päiväjärjestyksen, sanoi Persson.
Hänen mukaansa kaikkien Pohjoismaiden, sekä kansallisten viranomaisten että pohjoismaisella pohjalla toimivien järjestöjen tulee ottaa NVL vakavasti.

Verkossa kohdataan

NVL:ssä toimii viisi kansallista koordinaattoria sekä kolme itsehallintoalueen yhdyshenkilöä.
Pääkoordinaattori Antra Carlsen painotti kansallisten koordinaattoreiden vastuuta sekä kansallisesta että pohjoismaisesta työstä.
Antra Carlsen
Antra Carlsen
NVL:n ensimmäisenä tehtävänä on kartoittaa jo olemassa olevia verkostoja sekä tuoda esille erilaisia menetelmiä.
– Keräämme järjestöjen erilaisia menetelmiä ja tietoa hyvistä käytännöistä sekä taustamateriaalia kaikilta Pohjoismailta ja lähialueilta.
Verkko on tärkeä työkalu, joka tulee toimimaan kohtaamispaikkana, ja mihin voi myös rekisteröityä. Jotta pohjoismainen asiantuntijaverkosto pääsisi syntymään, verkosto on avoin keskusteluille. Aloitetaan kansalliselta tasolta ja jatketaan siitä pohjoismaiselle tasolle.

Marraskuussa 2005 pidetään pohjoismainen ja eurooppalainen konferenssi opitun tunnustamisesta.