NVL 10 års jubileum

 

 
I 2015 feirer Nordisk nettverk for voksens læring 10 år. I 10 år har NVL arbeidet systematisk med å utvikle og knytte sammen forskjellige fagfelt innen voksnes læring i Norden. NVLs arbeidsstil er utpreget nettverksarbeid som involverer deltakere fra alle de fem nordiske landene og de tre selvstyrte områdene. I nettverksarbeidet må NVL overstige hindringer i form av språk, kultur og landegrenser og på best mulig måte bruke forskjellighetene som en ressurs for å stimulere nordiske resultater.

 

Nedenfor er preliminært program for jubileumsseminaret og registreringsskjema.
NVL er et program under Nordisk Ministerråd med Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge som vertsorganisajon. NMR og NVL inviterer til et jubileumsseminar 8. september i Oslo. Invitasjonen går til personer i Norden som har lagt ned et arbeid sammen med NVL for å fremme voksnes læring i Norden.

 

NVLs 10 års jubileum 2015

8. september på Hotel Bristol Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo, Norge
 
Preliminert program
 

09.30 – 10.00

Ankomst – kaffe – mingling – NVLs tidslinje

10.00

  • Musikk
  • Velkomst fra Nordisk Ministerråd 
  • Vox og NVL innlegg

10.30

To foredrag og dialog om utfordringer for livslang læring i Norden i dag og i fremtiden ut i fra et filosofisk og pedagogisk perspektiv;bemerkninger omkring pedagogikk, mangfold, samfunnsutvikling og læring i nettverk.

 

Hvordan unngå at læring blir til en klisjé?
Steen Nepper Larsen

lektor ved IUP, Campus Emdrup, Aarhus Universitet, www.gnosis.au.dk og medlem av styret for Sophia – tenketank for pedagogikk og dannelse; kritiker, foredragsholder.​ 

 

Perspektiver på pedagogikk, diversitet og samfunnsutvikling.
Hvilken rolle kan det å arbeide i nettverk spille for læring og utvikling?
Pirjo Lahdenperä
professor i interkulturell pedagogikk, Mälardalens högskola. Har arbeidet med utdanning av lærere, og videreutdannere, pedagogiske ledere og forskere vid Institutt  for pedagogikk på Lärarhögskolan i Stockholm og vid Södertörns högskola.

 

Debatt mellom forelesere, politikere og deltakere

12.30 – 13:30  

Lunsj – Speakers corner – NVLs tidslinje

Musikk

13.45 – 15.00

Markedsplass: NVLs nettverk presenterer sin virksomhet via interaktive samtaler med deltakerne. NVLs nettverk vil presentere sin virksomhet på stand på seminarets markedsplass. Deltakerne går rundt i sesjoner på ca 15 minutter og besøker nettverkene. Nettverk og deltakere må gjerne komme med innspill og budskap om hva NVL/NMR bør satse på fremover og formidle det til NVLs hovedkoordinator.

15:00 

Veien videre – visjon – drømmer:
Anna Kirah designantropolog og Chief Experience Officer - Making Waves (tbc.)

 

Bevertning – resepsjon 

Registrering - kun for inviterte: