NVL Grönlannissa

Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

 
NVL Grönlannissa Kitte Witting - Norden.org

Yksi esimerkki tästä on yli 23-vuotiaille aikuisille tarjottava mahdollisuus suorittaa kaksivuotiset toisen asteen opinnot, jotka antavat hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Lisäksi joitakin ammattikoulutuksia on tarjolla hajasijoitettuina. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattitutkintoa vailla olevat henkilöt voivat suorittaa koulutuksen kotipaikkakunnillaan. Tällä tavoin on mahdollista suorittaa muun muassa kasvatusalan tutkinto.

Lokakuussa käynnistyy myös uusi moniammatillinen koulutushanke, jossa ammattitutkintoa vailla olevat saavat vanhustyön koulutusta. Kyseessä on yhteistyöhanke, johon osallistuvat sairaanhoitoalan oppilaitos Peqqissaanermik Ilinniarfik, Kommuneqarfik Sermersooq sekä kaksi ministeriötä: koulutus-, kulttuuri ja kirkkoministeriö sekä elinkeinoministeriö. Ministeriöt rahoittavat koulutuksen yhdessä. Hakukriteereinä ovat vähintään 30 vuoden ikä, viiden vuoden kokemus vanhusten parissa tehtävästä hoivatyöstä sekä kokemus vuorotyöstä.

Formaalin koulutuksen lisäksi Grönlannissa korostuu nyt myös aikuisten oppimiseen liittyvän innovatiivisen ajattelun merkitys.  NVL:n 29.– 30. elokuuta 2017 järjestämä innovatiivisen aikuisten oppimisen seminaari on yksi niistä tapahtumista, jotka osoittavat, että Grönlannissa on mielenkiintoa ja halua inspiroitua elinikäisestä oppimisesta.