NVL Suomen perustaitoverkosto järjestää

Iltapäivä opettajille ja ohjaushenkilöstölle – ”Miten matemaattisia taitoja kannattaa lähestyä ja tukea 2020-luvun ammatillisessa koulutuksessa”

 
Foto: Gabby K Foto: Gabby K

Ons. 14.4.2021 klo 12.30-14.30

Iltapäivä opettajille ja ohjaushenkilöstölle –
”Miten matemaattisia taitoja kannattaa lähestyä ja tukea 2020-luvun ammatillisessa koulutuksessa”

Hur bör vi närma oss och stöda matematiska färdigheter i yrkesutbildningen under 2020-talet?
- Webbinarie för lärare och vägledare.

visajaani-salonen.jpg Visajaani Salonen, projektisuunnittelija Helsingin yliopisto

Visajaani Salonen, projektisuunnittelija Helsingin yliopisto

Matematiikka ja uravalinnat – Miten asenteet ja osaamisen taso määrittävät varhain jo suuntautumista ammatilliseen koulutukseen

” Matematiikan erilaisten osa-alueiden tarve vaihtelee aloittain. Matematiikka yritysmaailman näkökulmasta voidaan mieltää tehokkuudeksi. Nuoren ja tulevan aikuisen näkökulmasta tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. Nuorena muodostuneet asenteet ja käsitykset muokkaavat aikuisena edessä olevia mahdollisuuksia. Matematiikan asenteiden muuttaminen on opettamisessa haaste, jossa opiskelijalle täytyy tuoda tarve konk-reettisesti esiin ajattelun vasta kehittyessä ymmärtämään kokonaisuuksia. Esityksessä käydään läpi, miten tutkimustieto, käytännön opetusmaailma ja aikuisena elämän tarpeet yhdistyvät toisiinsa.”

emma-nylund.jpg Emma Nylund, projektipäällikkö, Diakonissalaitos; Vamos

Emma Nylund, projektipäällikkö, Diakonissalaitos; Vamos

Matematiikkakummi auttaa, kun opiskelu takkuaa

” Miten matematiikka, kansalaistoiminta ja 3. sektorin tuki sopivat samaan kohtaan? Toisinaan opiskelijat tarvit-sisivat enemmän yksilöllistä tukea kuin voi koulusta saada, eikä hänellä ole varaa esimerkiksi yksityisopetuk-seen tai valmennuskursseihin eikä lähipiiristäkään löydy mieleistä auttajaa. Toisaalta samaan aikaan meillä on paljon esimerkiksi eläkkeellä olevia matematiikan opettajia ja muita taitajia, jotka kaipaavat enemmän sisältöä elämäänsä sekä nuorten kohtaamisia. Näistä lähtökohdista lähtee Diakonissalaitoksen Turun Vamoksessa kehitetty matikkakummitoiminta.”

mikael-ronnkvist.jpg Mikael Rönnkvist, specialyrkeslärare, Yrkesakademin, Vasa

Mikael Rönnkvist, specialyrkeslärare, Yrkesakademin, Vasa

Sjunkande matematikkunskaper hos ungdomar?

”Studerandes matematikkunskaper inför andra stadiets yrkesutbildning och möjligheter till stöd under studieti-den”

Ohjelmassa asiantuntijapuheenvuorot ja keskustelua

- Millainen tilaisuus työelämän matemaattisten taitojen tarpeesta ja lääkkeistä matematiikkapel-koihin toukokuussa 2021 kannattaisi järjestää?

- Osallistujilta kannanottoja, pitäisikö ammatillisilla tai perustaitoja aikuisille opettavilla matematii-kanopettajilla olla oma verkosto, koska sellainen tuntuu Suomesta puuttuvan?

- Mitä muuta matematiikan opetusta tukevaa NVL voisi vuoden 2021 aikana tehdä?

elinikaisen-oppimisen-toimintaohjelma.jpg

opetushallitus-utbildningsstyrelsen.jpg