NVL Sverige

 

Detta möte är för alla som sitter med i ett NVL-nätverk i Sverige

Inbjudan till arbetsmöte.

Så var det snart dags för vårt arbetsmöte i Stockholm fredagen den 9 september 2016.

Vårt arbetsmöte börjar kl. 10.00 i Skolverkets lokaler på Fleminggatan 14. Samling från  9.30 i receptionen på vån. 6. Kaffe och smörgås serveras från 9.30.  Vi äter lunch  12.00. Vi avslutar mötet senast 15.30

 

Dagordning för arbetsmötet.

 

  1. Inledning samt presentation av deltagarna.
  2. Kort information från Svante kring NVL och uppdrag inom Skolverket
  3. Genomgång av utvärderingen av NVL. Vad innebär den för det fortsatta arbetet?
  4. Genomgång av pågående arbete i de olika nätverken.
  5. Planering av 2017. Hur kan nätverken samarbeta mer och hur synliggör vi arbetet med NVL inom Sverige?
  6. Uppföljande möte våren 2017
  7. Övriga frågor