NVL julkaisee uuden AHOT-aiheisen raportin

NVL:n aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) asiantuntijaverkosto on laatinut raportin, jonka otsikkona on ”Validation and the Value of Competences. Road Map 2018.”. Raportti luo laaja-alaisen katsauksen AHOT-toimintaan.

 
Road Map 2018 -raportin tavoitteena on kuvailla AHOT-prosessia aiemman osaamisen kartoittamisesta ja arvioinnista lähtien aina siihen asti, miten prosessi voi hyödyttää sekä yksilöä että yhteiskuntaa.  Raportissa nostetaan esiin ne keskeiset elementit, joita toimiva ja tehokas AHOT-järjestelmä edellyttää. Raporttia voidaan käyttää tarkistuslistana tarkasteltaessa, missä vaiheessa tietty maa, alue tai koulutussektori on AHOTin kehittämisessä. Lisäksi raportti voi olla hyödyksi eri maiden AHOT-järjestelmien vertailussa, jolloin sen avulla voidaan tunnistaa parannuskohteita ja toivottavasti saada aikaan kehitystä. Raportti ilmestyy englanninkielisenä, mutta ruotsinkielinen käännös on tulossa ensi vuoden alussa.