NVL-konferenssi aikuisten oppimisen laadusta

 
Mitä on laatu aikuisten oppimisessa? Aikuisten oppimisen, sen organisointitavan ja tulosten tärkeys on korostunut entisestään elinikäisen oppimisen käsitteen myötä. Aikuisille suunnattu opintotarjonta on monipuolista, joustavaa ja tarvelähtöistä. Niinpä voi olla hankalaa löytää yhteisiä hyvän laadun kriteerejä aikuisten oppimiselle. NVL järjestää tästä haastavasta aiheesta konferenssin toukokuussa. Lisätietoa: www.nordvux.net/page/652/nordiskkonferens2008.htm